Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αρχική > Δραστηριότητες > Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΜΥΗΣ
ΜΥΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΙ
Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Δήμος Νεάπολης
Ισχύς: 6,2 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΛΑΥΚΟΣ
Νομός Αχαϊας, στην πόλη της Πάτρας
Ισχύς: 3,7 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ
Αλατόπετρα Γρεβενών
Ισχύς: 2,43 MW
ΜΥΗΣ Αλατόπετρας
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΝΟ
Νομός Έδεσσας, Δήμος Αριδαίας
Ισχύς: 2,01 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΤΑΝΗ
Νομός Ηγουμενίτσας, Δήμο Σαγιάδας
Ισχύς: 2,06 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Νομός Ημαθίας, 8 km από την πόλη της Βέροιας
Ισχύς: 0,92 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΜΙΟ
Νομός Ημαθίας, Δήμος Βέροιας
Ισχύς: 1,8 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Νομός Ημαθίας, Δήμος Διαβατού
Ισχύς: 10,8 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑ
Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμο Χαλκηδόνας
Ισχύς: 3,23 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΜΟΚΟΒΟ
Νομός Καρδίτσας, Δήμος Ταμασίου
Ισχύς: 10,4 MW
περισσότερα

1 2 
 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα υδροηλεκτρικά έργα χρησιμοποιούν σαν κινητήρια δύναμη το νερό. Ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο μπορεί να συνδέεται με μία ορεινή υδροληψία χωρίς ανάντη ταμιευτήρα ή να διαθέτει μικρό ταμιευτήρα για περιορισμένη ρύθμιση της ροής. 
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σήμερα 15 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε λειτουργία και κατασκευάζει 2 επί πλέον. Ταυτόχρονα, 7 νέα έργα έχουν λάβει άδεια παραγωγής. Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος έργων σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη, με την ισχύ κάθε έργου σε MW:
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΥΗΣ υπό ανάπτυξη

Περιοχή Ισχύς (MW)
ΜΥΗΣ Αρκαδίας Λάδωνα
 
4,90
 
ΜΥΗΣ Άρτας Πουρνάρι ΙΙΙ
 
0,66
 
ΜΥΗΣ Ημαθίας Βέροιας Μακροχώρι ΙΙ
 
4,84
 
ΜΥΗΣ Θεσπρωτίας Καλαμά
 
2,79
 
ΜΥΗΣ Καρδίτσας Σμόκοβο ΙΙ
 
3,20
 
ΜΥΗΣ Τρικάλων Μεσοχώρα
 
1,60
 
ΣΥΝΟΛΟ 17,99
 

ΜΥΗΣ που έχουν εγκατασταθεί

Περιοχή Ισχύς (MW)
ΜΥΗΣ Αιτωλοακαρνανίας Αγρινίου Στράτος ΙΙ
 
6,20
 
ΜΥΗΣ Αχαϊας Πάτρας Γλαύκος
 
3,70
 
ΜΥΗΣ Γρεβενών Αλατόπετρα
 
2,43
 
ΜΥΗΣ Έδεσσας Αριδαίας Βορεινό
 
2,01
 
ΜΥΗΣ Ηγουμενίτσας Γιτάνη
 
2,06
 
ΜΥΗΣ Ημαθίας Βέροιας Αγ. Βαρβάρα
 
0,92
 
ΜΥΗΣ Ημαθίας Βέροιας Βέρμιο
 
1,80
 
ΜΥΗΣ Ημαθίας Βέροιας Μακροχώρι
 
10,80
 
ΜΥΗΣ Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνας Ελεούσα
 
3,23
 
ΜΥΗΣ Καρδίτσας Σμόκοβο
 
10,40
 
ΜΥΗΣ Κοζάνης Ιλαρίωνα
 
4,20
 
ΜΥΗΣ Κρήτης Χανίων Αλμυρός
 
0,30
 
ΜΥΗΣ Πρέβεζας Λούρος
 
10,30
 
ΜΥΗΣ Σερρών Αγ. Ιωάννης
 
0,70
 
ΜΥΗΣ Σερρών Οινούσα
 
1,50
 
ΜΥΗΣ Φλώρινας Παπαδιά
 
0,50
 
ΜΥΗΣ Φωκίδας Άμφισσας Γκιώνα
 
8,50
 
ΣΥΝΟΛΟ 69,55