Η Eταιρία
Οι Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
Τα Αιτήματα
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αρχική > Οι Δραστηριότητες > Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΜΥΗΣ
ΜΥΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Νομός Ημαθίας, 8 km από την πόλη της Βέροιας
Ισχύς: 0,9 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Νομός Σερρών, στο ρέμα του Αγίου Ιωάννη
Ισχύς: 0,7 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Νομός Χανίων, Δήμος Γεωργιούπολης
Ισχύς: 0,3 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΒΕΡΜΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Νομός Ημαθίας, Δήμος Βέροιας
Ισχύς: 1,8 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΒΟΡΕΙΝΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Νομός Έδεσσας, Δήμος Αριδαίας
Ισχύς: 2,01 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΓΙΤΑΝΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Νομός Ηγουμενίτσας, Δήμο Σαγιάδας
Ισχύς: 2,06 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΓΚΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Νομός Φωκίδας, κοντά στην πόλη της Άμφισσας
Ισχύς: 8,5 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
Νομός Αχαϊας, στην πόλη της Πάτρας
Ισχύς: 3,7 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμο Χαλκηδόνας
Ισχύς: 3,23 MW
περισσότερα

ΜΥΗΣ ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βρίσκεται στα όρια των νομών Άρτας και Πρέβεζας
Ισχύς: 10,3 MW
περισσότερα

1 2 
 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα υδροηλεκτρικά έργα χρησιμοποιούν σαν κινητήρια δύναμη το νερό. Ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο μπορεί να συνδέεται με μία ορεινή υδροληψία χωρίς ανάντη ταμιευτήρα ή να διαθέτει μικρό ταμιευτήρα για περιορισμένη ρύθμιση της ροής. 
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σήμερα 15 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε λειτουργία και κατασκευάζει 2 επί πλέον. Ταυτόχρονα, 7 νέα έργα έχουν λάβει άδεια παραγωγής. Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος έργων σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη, με την ισχύ κάθε έργου σε MW:
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΥΗΣ υπό ανάπτυξη

Περιοχή Ισχύς (MW)
ΜΥΗΣ Αλατόπετρα Γρεβενών
 
2,43
 
ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα Κοζάνης
 
4,20
 
ΜΥΗΣ Καλαμά
 
2,79
 
ΜΥΗΣ Λάδωνα
 
4,90
 
ΜΥΗΣ Μακροχώρι ΙΙ
 
4,84
 
ΜΥΗΣ Μεσοχώρα Τρικάλων
 
1,60
 
ΜΥΗΣ Πουρνάρι ΙΙΙ
 
0,66
 
ΜΥΗΣ Σμόκοβο ΙΙ
 
3,20
 
ΣΥΝΟΛΟ 24,62
 

ΜΥΗΣ που έχουν εγκατασταθεί

Περιοχή Ισχύς (MW)
ΜΥΗΣ Αγ. Βαρβάρα Βέροιας
 
0,90
 
ΜΥΗΣ Αγ. Ιωάννης Σερρών
 
0,70
 
ΜΥΗΣ Αλμυρός Χανίων
 
0,30
 
ΜΥΗΣ Βέρμιο Βέροιας
 
1,80
 
ΜΥΗΣ Βορεινό Αριδαίας
 
2,01
 
ΜΥΗΣ Γιτάνη Ηγουμενίτσας
 
2,06
 
ΜΥΗΣ Γκιώνα Άμφισσας
 
8,50
 
ΜΥΗΣ Γλαύκος Πάτρας
 
3,70
 
ΜΥΗΣ Ελεούσα Χαλκηδόνας
 
3,23
 
ΜΥΗΣ Λούρος Πρέβεζας
 
10,30
 
ΜΥΗΣ Μακροχώρι Βέροιας
 
10,80
 
ΜΥΗΣ Οινούσα Σερρών
 
1,50
 
ΜΥΗΣ Παπαδιά Φλώρινας
 
0,50
 
ΜΥΗΣ Σμοκόβο Καρδίτσας
 
10,40
 
ΜΥΗΣ Στράτος ΙΙ Αγρινίου
 
6,20
 
ΣΥΝΟΛΟ 62,90