Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4/8/2014 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:0091/2013/Ε/ΑΠ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,5 MW
περισσότερα

28/7/2014 - ΔΙΑΚΗΡΥΞH: 0036/14/5300 ΜΕΛΕΤΗ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ–ΠΕΡΔΙΚΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
1 2
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
22/10/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’αρ. 512/2014 για το Έργο: «Χωματουργικές εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δρόμου εντός του Αιολικού Πάρκου (ΑΠ) Πυθαγόρειο Σάμου».
περισσότερα

21/10/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αρ. 509/2014 για την «Εργασία Αντικατάστασης Κύριου Τριβέα σε Α/Γ στο ΑΠ Ξηρολίμνη Ι»
περισσότερα
1 2 3 ... 14
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα

17/3/2014 - Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίων
περισσότερα
1 2 3