Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Δεν υπάρχει κάποιος διαγωνισμός σε ισχύ για υποβολή προσφοράς. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη τρεχόντων διαγωνισμών ή παλαιότερους διαγωνισμούς παρακαλώ επιλέξτε «Περισσότερα» ή την ενότητα «Διαγωνισμοί» στο κεντρικό μενού.

Περισσότερα...
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα

8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα
1 2 3