Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
15/4/2016 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0003/16/5200 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΥΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,84 MW, ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.400.000€
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
28/4/2016 - Διενέργεια Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού για την Eκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού
περισσότερα

28/4/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπ’ αρ. 0013/16/5300 για την υπηρεσία: «Εκπόνηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού
περισσότερα
1 2
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
28/4/2016 - WISEPower, WE engage Toolkit
περισσότερα

8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα
1 2 3