Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
19/6/2014 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0091/2013/Ε/ΑΠ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,5 MW
περισσότερα

30/4/2014 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0091/2013/Ε/ΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
23/7/2014 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της υπ. αρ. 0056/14/5100 για την «Επισκευή (Refurbishment) ενός (1) πολλαπλασιαστή στροφών (gear box) Flender τύπου PEAK 4280, ανεμογεννήτριας NORDTANK τύπου NTK 500/37».
περισσότερα

22/7/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Αίτησης 340/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης του ΑΠ Ακουμίων.
περισσότερα
1 2 3 4
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα

17/3/2014 - Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίων
περισσότερα
1 2 3