Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
25/8/2016 - Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Διενέργειας, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την Αποξήλωση 18 Ανεμογεννητριών των Αιολικών Πάρκων Βούναρος Λήμνου και Ποταμιάς Χίου.
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
24/8/2016 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 0042/16/5300 για την Εκπόνηση οριστικών μελετών έργων οδοποιίας σε εκτάσεις αιολικών πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής ισχύος 18,9MW σε 9 θέσεις Αιολικών Πάρκων.
περισσότερα

19/8/2016 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0047/16/52000 «Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Δημοπράτησης για την Ανακαίνιση του ΜΥΗΣ Βέρμιο»
περισσότερα
1 2 3 4
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
4/8/2016 - Νέα ανακοίνωση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την κατάσταση στη θέση Περδίκι Ικαρίας και για την εγκατάσταση του ανεμογραφικού ιστού.
περισσότερα

28/7/2016 - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ στη θέση Περδίκι Αγίου Κηρύκου της Ικαρίας.
περισσότερα
1 2 3 ... 8