Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
30/1/2015 - ΝΕΑ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’αρ. 543/2014 για την προμήθεια των ειδών: « Ογδόντα επτά (87) ανοξείδωτα λουκέτα κοινού κλειδιού και εξήντα τρία (63) λουκέτα κοινού κλειδιού».
περισσότερα

26/1/2015 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’αρ. 632/2014 για την «Επισκευή-ανακατασκευή του ανελκυστήρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
περισσότερα
1 2
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα

8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα
1 2 3