Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
10/11/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Αίτησης Υπ’ Αριθμ. 0086/14/5100 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος καταγραφής εικόνας για την παρακολούθηση των Α/Π της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
περισσότερα
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα

8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα
1 2 3