Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4/8/2014 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:0091/2013/Ε/ΑΠ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΝΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,5 MW
περισσότερα

28/7/2014 - ΔΙΑΚΗΡΥΞH: 0036/14/5300 ΜΕΛΕΤΗ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ–ΠΕΡΔΙΚΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
1 2
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
11/8/2014 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της υπ. αρ. 0041/14/5100 για την Παροχή Υπηρεσιών Ανύψωσης/Καταβίβασης Εξοπλισμού Ανεμογεννητριών με Τηλεσκοπικούς Γερανούς στα ΑΠ Ξηρολίμνης I,II & Μονής Τοπλού I,II,III
περισσότερα

5/8/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ’ Αριθμ. 0054/14/5100 για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (Αποκατάστασης Κυρίων Βλαβών) στα Αιολικά Πάρκα «Ξηρολίμνη Ι&ΙΙ» και «Μονή Τοπλού» Σητείας Κρήτης».
περισσότερα
1 2 3 ... 7
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα

17/3/2014 - Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίων
περισσότερα
1 2 3