Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
19/12/2014 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ΄αριθμ. 0095/14/5200 για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (Λειτουργίας & Συντήρησης) των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθ(ΜΥΗΣ) Άγιος Ιωάννης και Οινούσα στις Σέρρες
περισσότερα
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
14/11/2014 - Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 65 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες
περισσότερα

8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα
1 2 3