Η Eταιρία
Δραστηριότητες
Χάρτης των Έργων
 
 
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
26/2/2015 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’αρ. 69/2015 για την προμήθεια του είδους: Δέκα (10) πλήρεις “Πτερωτές ψυγείου OLAER (fan, fan boss, adapter, screws, stop screws) ” για ανεμογεννήτριες Vestas V.27.
περισσότερα

26/2/2015 - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’αρ78/2015 για την προμήθεια: Τρία (3) SIME STROMAG “hydrospring 2TWa 36 including accumulator, fitting and pressure tap (part numbers 947-63250, 049-51352, 049-51275)”.
περισσότερα
1 2
 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
8/5/2014 - Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη
περισσότερα

17/3/2014 - Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίων
περισσότερα
1 2 3