Η Εταιρεια μας

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

 images/jux_graphsign_business/activities/activity4b.jpg

Αιολική Ενέργεια

Παράγεται από την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του αέρα σε ηλεκτρική.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αξιοποιεί τη δύναμη του ανέμου, δημιουργώντας Αιολικά Πάρκα (ΑΠ) σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η δημιουργία ΑΠ σε νησιωτικές περιοχές όπου συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή αυτονομία τους. Ενδεικτικό είναι ότι η λειτουργία ενός ΑΠ ισχύος 10 MW προσφέρει ετησίως την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται 7.250 νοικοκυριά και συμβάλλει στην εξοικονόμηση περίπου 7.000 τόνων πετρελαίου. Συνολικά, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανέρχεται περίπου σε 81,09 MW. Κατά το 2011 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 125.174 MWh και κατά συνέπεια μέσω της λειτουργία των ΑΠ αποφεύχθηκε η εκπομπή 86.617 τόνων CO2, καλύπτοντας τις ανάγκες σε ενέργεια 34.150 ελληνικών νοικοκυριών.
1
 images/jux_graphsign_business/activities/activity3.jpg

Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Η πιο διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και παράγεται από την πτώση του νερού.
Τα υδροηλεκτρικά έργα χρησιμοποιούν σαν κινητήρια δύναμη το νερό. Ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο μπορεί να συνδέεται με μία ορεινή υδροληψία χωρίς ανάντη ταμιευτήρα ή να διαθέτει μικρό ταμιευτήρα για περιορισμένη ρύθμιση της ροής. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σήμερα 15 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε λειτουργία και κατασκευάζει 2 επί πλέον. Ταυτόχρονα, 7 νέα έργα έχουν λάβει άδεια παραγωγής.
2
 images/jux_graphsign_business/activities/activity2.jpg

Ηλιακή Ενέργεια

Προέρχεται από τον ήλιο και γι’ αυτό αποτελεί έναν ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο για τη χώρα μας.
Ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να μετατραπεί είτε άμεσα είτε έμμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμεταλλεύονται απευθείας την ηλιακή ενέργεια μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική χάρη στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το υψηλό ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας καθιστά την αξιοποίηση της παραπάνω τεχνολογίας ιδιαίτερα αποδοτική. Για μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, η ηλιακή ενέργεια αποτελεί ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αξιοποιεί την ενέργεια του ήλιου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των 8 Φωτοβολταϊκών Πάρκων που βρίσκονται σε λειτουργία σε 3 νησιώτικες περιοχές της χώρας, στη Σίφνο, στην Κύθνο και την Κρήτη. Μάλιστα, το Φ/Β πάρκο της Κύθνου, το οποίο δημιουργήθηκε το 1983, ήταν το πρώτο έργο του είδους που λειτούργησε στην Ευρώπη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Π της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 700 KW. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στην ανάπτυξη σημαντικών φωτοβολταϊκών έργων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα Φ/Π στον κόσμο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Το πάρκο θα έχει συνολική ισχύ 50 MW και υπολογίζεται ότι η ενεργειακή παραγωγή του θα καλύπτει το 42% των ενεργειακών αναγκών του Ν. Αρκαδίας, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 28.000 νοικοκυριά. Η συμβολή του έργου στην προστασία του περιβάλλοντος πρόκειται να είναι ανεκτίμητη, καθώς από τη λειτουργία του θα παράγονται περίπου 70.000 MWh/έτος και θα αποφεύγεται η εκπομπή 70.000 τόνων CO2, 680 τόνων SO2 και 131 τόνων NOx ετησίως. Παράλληλα, το έργο αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της περιοχής σε ενεργειακό κέντρο ΑΠΕ της χώρας μας. Επιπλέον η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στην ανάπτυξη φωτοβολταικών πάρκων ισχύος 200MW στην Περιοχη της Πτολεμαίδας - το μεγαλύτερο Φ/Β πάρκο στον κόσμο και 9,7 MW στον ΥΗΣ Στράτου Αιτωλοακαρνανίας. Ακόμα, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, προχωρά στην ανάπτυξη 34,7 MW σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές της χώρας. Τέλος η εταιρεία προγραμματίζει την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών μικρής ισχύος σε στέγες κτιρίων.
3
 images/jux_graphsign_business/activities/activity1.jpg

Γεωθερμική Ενέργεια

Παράγεται από τη θερμότητα που είναι αποθηκευμένη στο υπέδαφος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του πυρήνα της γης.
Η Γεωθερμική Ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί ανεξάντλητη μορφή ενέργειας και αξιοποιείται ήδη από το 1904 για την παραγωγή καθαρής, «πράσινης» ενέργειας. Το μυστικό για την παραγωγή ενέργειας κρύβεται στα γεωθερμικά ρευστά, δηλαδή σε υπόγειες δεξαμενές νερού από θαλάσσια ή άλλα νερά, τα οποία θερμαίνονται σε θερμοκρασίες που συχνά υπερβαίνουν τους 350° C, λόγω της επαφής τους με πετρώματα που έχουν ήδη θερμανθεί από τη λάβα που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Η άντληση των γεωθερμικών ρευστών, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων που είναι σήμερα διαθέσιμες, επιτρέπει όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την αξιοποίησή τους σε άλλες χρήσεις, όπως η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, η θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, η θέρμανση των θερμοκηπίων, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ. Σήμερα, η συνολική ισχύς των εγκαταστημένων γεωθερμοηλεκτρικών μονάδων σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 9,000 ΜW, καθιστώντας τη γεωθερμία μια αξιόπιστη, προσιτή και απόλυτα φιλική στο περιβάλλον εναλλακτική πηγή ενέργειας. Η ανάπτυξη της γεωθερμίας εξαρτάται από ειδικούς παράγοντες, όπως πχ. το βάθος, τα χαρακτηριστικά του γεωθερμικού ταμιευτήρα, τη σύνθεση του γεωθερμικού ρευστού και την τροφοδοσία του, τη χρήση γης στην επιφάνεια του εδάφους κ.α. Η παραγωγή ενέργειας από γεωθερμία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εντάσσεται στις προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει μέσω της ΔΕΗ, η οποία διεξήγαγε έρευνες πηγών γεωθερμίας ήδη από το 1973, αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για την εξέλιξή της στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατακυρώθηκε η εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας δυναμικού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Λεκάνης Σπερχειού, Σουσακίου, Ακροπόταμου και Ικαρίας.
4
 images/jux_graphsign_business/activities/activity5.jpg

Υβριδικά Συστήματα ΑΠΕ

Αποτελούν τον συνδυασμό διαφορετικων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Τα Υβριδικά Συστήματα παραγωγής ενέργειας βασίζονται στην αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Ο καινοτόμος συνδυασμός των δύο αυτών φυσικών πόρων, στον οποίο η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. κατέληξε μετά από μακροχρόνιες μελέτες, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης ενέργειας. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατασκευάζει το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας, που είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη. Το έργο θα αποτελείται από το Αιολικό Πάρκο της Στραβοκουντούρας, τον ΜΥΗΣ Προεσπέρας και τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.
5
 images/jux_graphsign_business/activities/activity6.jpg

Ενέργεια Βιομάζας

Παράγεται από τη μετατροπή της χημικής ενέργειας που περιέχεται στα οργανικά κατάλοιπα.
Η ενέργεια που παράγεται από υλικά οργανικής προέλευσης, όπως υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και δασικών εργασιών, παραπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών, ζωικά απόβλητα, το οργανικό τμήμα των αστικών απορριμμάτων και τις ενεργειακές καλλιέργειες. Η βιομάζα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία πρώτων υλών, με τοπικό χαρακτήρα συγκέντρωσης, και μπορεί να έχει πολλαπλές χρήσεις ανάλογα με το είδος και τις δυνατότητες τελικής αξιοποίησης της (παραγωγή θερμικής κι ηλεκτρικής ενέργειας, υγρών βιοκαυσίμων, κ.ά). Το είδος κι η προέλευση των διαφόρων πρώτων υλών βιομάζας συνδυάζεται με μεγάλο αριθμό αγροτικών δραστηριοτήτων (συγκομιδή υπολειμμάτων καλλιεργειών όπως το άχυρο σιτηρών, τα στελέχη του βαμβακιού, υλοτομίες δασικών συμπλεγμάτων, διάθεση αποβλήτων ζωοτροφικών μονάδων, κ.ά.) καθώς και με την εισαγωγή νέων ενεργειακών καλλιεργειών στο γεωργικό σύστημα. Λόγω της άμεσης σύνδεσής της με την αγροτική παραγωγή μπορεί να αποτελέσει πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος και δημιουργίας θέσεων εργασίας για την τοπική κοινωνία στα πλαίσια ολοκληρωμένου κι αειφόρου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας κι εντάσσεται στις προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
6
0
Παραγωγή το 2015 (σε ΜWh)
0
Αποφυγή C02 το 2015 (σε tn)
0
Υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα
0
Μελλοντικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα

Τα εργα μας

Με 20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς και 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς εν λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 153 MW η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί από την αρχή δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ

Τα Νεα μας

Διαβάστε τα νέα της εταιρίας μας και τα Δελτία Τύπου

Συμφωνία ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ΔΕΘ/Helexpo

Την Κυριακή 12/2/16 και στα πλαίσια εκδήλωσης στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η συμφωνία "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" - ΔΕΘ/Helexpo, με βάση την οποία η "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" θα...

Διερεύνηση δυνατοτήτων κατασκευής σταθμών παραγωγής σε Κοζάνη και Φλώρινα

Παρασκευή και Σάββατο 10-11/2/16 αντιπροσωπεία της "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" επισκέφθηκε τους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής σταθμού συμπαραγωγής θερμότητας...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ     Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) ανακοινώνει τη διοικητική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, σε...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.   Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ)...

Ανάκληση άδειας παραγωγής ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ Χανίων Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με την αίτηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την ανάκληση της άδειας παραγωγής στον ΜΥΗΣ Αγυιάς Χανίων, στην Κρήτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ)...

Συμμετοχή και εκπροσώπηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στο 21ο Συνέδριο του ΙΕΝΕ, με θέμα «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2016»

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ) συμμετείχε στις εργασίες του 21ου  Συνεδρίου για την ενέργεια και την ανάπτυξη, που διοργάνωσε, στις 25 και 26 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιανατολικής...

Συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη διεθνή συνάντηση για την αιολική ενέργεια Wind Europe Summit (Αμβούργο, 27 - 29 Σεπτεμβρίου 2016)

Αντιπροσωπεία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝ ΑΕ) με επικεφαλής τον διευθυντή του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς συνάντησης για την...

Επικοινωνια

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.