Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξασφάλισε φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 200 MW στην Πτολεμαΐδα στην πρόσφατη δημοπρασία της ΡΑΕ, έχοντας πλέον στην περιοχή μια δέσμη έργων συνολικής ισχύος 230MW. Η ΔΕΗΑΝ είναι πλέον κάτοχος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ώριμων έργων καθώς και ένας από τους πιο σημαντικούς developers στην αγορά.

Η ΔΕΗ αποφάσισε σήμερα να προχωρήσει στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής προσφορά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα οποιαδήποτε επιχείρηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης αλλά και της ευρύτερης στροφής του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) με την RWE.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στροφής του ομίλου ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, υπέγραψε Μνημόνιο κατανόησης (MoU) με την EDP Renewables.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στροφής του ομίλου ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, υπέγραψε Μνημόνιο κατανόησης (MoU) με την MASDAR TAALERI GENERATION D.O.O. (MTG).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. της 30ης Νοεμβρίου, 2018:

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., της 100% θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 

Σελίδα 1 από 4