Η Εταιρεία μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. απαρτίζεται από 9 μέλη.

Πρόεδρος:     Γεώργιος Στάσσης
Αντιπρόεδρος:     Κωνσταντίνος Μαύρος
Διευθύνων Σύμβουλος:     Κωνσταντίνος Μαύρος
Μέλη:     Αργύρης Οικονόμου
      Ιωάννης Κοπανάκης
      Σωτήρης Χατζημιχαήλ
      Αλέξανδρος Πατεράκης
      Νικόλαος Κουκής
      Γεώργιος Σαραντόπουλος
      Δημήτριος Παπαγεωργίου