Η Εταιρεία μας

Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2020 - 31.12.2020)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2019 - 31.12.2019)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2018

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2018 - 31.12.2018)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2017

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2017 - 31.12.2017)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2016
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2016 - 31.12.2016)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2015
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2015 - 31.12.2015)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2014
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2013
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2013 - 31.12.2013)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2012
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΠΧΑ) 31.12.2011

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΠΧΑ) 31.12.2010

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΠΧΑ) 31.12.2009

 

                     ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
1. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1    http://www.arcadikos-helios1.gr
2. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2               http://www.arcadikos-helios2.gr
3. SOLARLAB                                                         http://www.solarlab.gr
5. ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. http://www.heliako-velos2.gr
6. ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 http://www.spwm1.gr
7. ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 http://www.spwm2.gr
8. ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. http://www.phoeve.gr
9. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. http://www.geostohos.gr
10. WINDARROW Α.Ε. http://www.windarrow.gr