Εξαγορά Αιολικού πάρκου 84 ΜW στη Ρουμανία

Εξαγορά Αιολικού πάρκου 84 ΜW στη Ρουμανία