Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή
153 43 Αττική
          
Τηλεφωνικό κέντρο:  (+30) 211 211 8000
Fax: (+30) 211 211 8089
Email: info@ppcr.gr
 

Φόρμα Επικοινωνίας

Χάρτης Πρόσβασης: